Vad är Junis Umeå?

Junis Umeå är en ideell förening för barn i Umeå.

Junis Umeå är en förening för barn i Umeå, där alla barn är välkomna och vi gör massa roliga aktiviteter nästan varje dag året runt, nedan kan du läsa mer: 

I Junis Umeå driver vi en verksamhet som verkar socialt för barn och deras familjer, där vi erbjuder spännande och roliga fritidsaktiviteter för ALLA barn.. ALLA ska känna sig välkomna oavsätt religion, ursprung, ålder, kön eller liknande.

Vi har massor av olika aktiviteter, allt från filmkvällar och pyssel till disco, badhuset och Leos Lekland och allt där i mellan.

Verksamheten är diger och under 2014 hade vi 1608 olika besökare, som tillsammans besökt våra aktiviteter 19,027 gånger under året.  Våra 1,500 medlemmar i ålder 1-15 år kommer från över 80 olika länder utspridd över hela världen och med alla större religioner representerade. Vi hade i snitt minst en aktivitet per dag hela året och har hållit på i 3551 timmar, det är i snitt 68 timmar varje vecka, alltså mer än en arbetsvecka, varje vecka, året runt. 

Vi har en lokal i centrala Umeå, ett väldigt bra läge dit det är lätt att ta sig för dom flesta medlemmar. Alla bussar går och stannar några hundra meter från lokalen.
I Lokalen finns ett stort samlingsrum med soffor, pysselverkstad, mysrum, tv-spelsrum, lekrum för mindre barn, datarum, musikrum och tillgång till en stor festlokal för middagar, lek, teater med mera samt konferensrum. Vi vill att alla medlemmar ska kunna nyttja lokalen så mycket som möjligt, det ska kännas som ett hem för våra medlemmar och man ska inte behöva fråga någon om lov för att använda lokalerna

Vi formar vår verksamhet så att alla kan delta på lika villkor.För att detta ska vara möjlig är alla aktiviteter i Umeå gratis för alla medlemmar. Ingen ska behöva stanna hemma för att familjen inte har pengar.
Därför är också medlemsavgiften låg, 50 kr per år, i detta ingår försäkring, medlemstidning, deltagande i alla aktiviteter etc.
Vi erbjuder också skjuts för dom barn som inte kan ta sig själva till våra aktiviteter.

Junis är nykterhetsrörelsen IOGT-NTO´s Juniorförbund. IOGT-NTO rörelsen vilar på en värdegrund som bland annat säger ” Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag som för framtida generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är en förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt och globalt” IOGT-NTO rörelsens 3 kärnfrågor är drogfrihet, demokrati och solidaritet.

Vi har som sagt en stor verksamhet med massor av roliga aktiviteter, både på veckor, helger, lov och till och med storhelger som Julafton, midsommarafton etc.
För att läsa mer om våra fasta aktiviteter kolla här:
Våra fasta aktiviteter

Eller klicka direkt på vår kalender för att se vad som är planerat innom närmsta tiden:
Kalender